Tuesday, September 23, 2014

Langkah-Langkah Pengurusan Tingkah Laku


Dalam melaksanakan pengurusan tingkah laku adalah menjadi tugas penting guru untuk meneliti, melakukan penilaian, merancang dan melaksanakan program secara objektif. Tujuan utama pengurusan tingkah laku adalah untuk mendisiplinkan diri individu. Dalam tugasan ini, akan disentuh secara terperinci tentang langkah-langkah dalam melaksanakan pengurusan tingkah laku.

Terdapat beberapa 10 langkah yang telah ditetapkan dalam proses memodifikasikan tingkah laku murid-murid. Langkah-langkah tersebut ialah :

1. Membuat pemerhatian dan penilaian serta merekodkan tingkah laku bermasalah.
a. Guru harus mengenalpasti tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh murid.

b. Setelah tingkah laku dikenal pasti, pemerhatian dan merekodkan tingkah laku haruslah dibuat oleh guru.


2. Memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan

a. Guru hendaklah memilih tingkah laku yang dirasakan perlu diubah terlebih dahulu mengikut keutamaan.


3. Menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai

a. Guru juga harus mengenalpasti dan menetapkan matlamat tingkah laku yang diingini.


4. Mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat

a. Guru haruslah menetapkan masa yang sesuai bagi melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan.


5. Memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai

a. Setelah mengenal pasti tingkah laku yang hendak diubah, guru bolehlah memilih kaedah atau strategi yang sesuai.


6. Menentukan ganjaran dan dendaan

a. Guru juga harus menentukan ganjaran sekiranya berlaku modifikasi tingkah laku terhadap murid guru juga perlu hendaklah menentukan dendaan yang sesuai sekiranya modifikasi tinghkah laku tidak berlaku.

b. Contoh ganjaran ialah shaping, token ekonomi, pujian.

c. Contoh dendaan ialah time out, pengasingan.


7. Menjalankan program

a. Program pengurusan tingkah laku boleh dilaksanakan setelah perancangan disediakan.


8. Melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala

a. Semasa program pengurusan tingkah laku dijalankan, guru bolehlah melakukan penilaian secara berterusan ataupun jika tingkah laku itu berkurangan, guru bolehlah membuatnya secara berkala.


9. Tindakan/ intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai)

a. Dari penilaian yang telah dijalankan, guru boleh membuat keputusan dimana jika tingkah laku sasaran telah tercapai, maka modifikasi tingkah laku telah berjaya.

10. Memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan.

a. Guru harus memastikan tingkah laku negatif itu tidak akan berulang manakala jika sasaran tingkah laku telah tercapai, guru haruslah mengekalkan atau meningkatkan lagi tingkah laku positif

1 comment:

  1. Jual beli online di Arenaniaga

    Homepage ---> Arenaniaga.com

    Iklankan disini ---> Arenaniaga.com

    ReplyDelete

Tempah IKLAN anda di sini

IKLAN
IKLAN
IKLAN
IKLAN
Advertise Now!