Wednesday, March 11, 2015

Guru cemerlang pendidikan khas
MENJADI GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG 

BAGAIMANA MENJADI GURU PENDIDIKAN KHAS YANG CEMERLANG:

1. Menjaga Kecemerlangan Peribadi

 • mempunyai nilai kendiri yang positif
 • mempunyai akhlak yang mulia
 • bertimbang rasa dan adil
 • amanah
 • bertanggungjawab
 • ikhlas
 • sedia berkongsi ilmu dan pengalaman
 • pemikiran positif
 • kreatif dan inovatif
 • penampilan yang kemas dan sesuai
2. Kecemerlangan Pengetahuan dan Kemahiran:

 • mengamalkan budaya ilmu
 • berkebolehan menyelesaikan masalah
 • keputusan yang rasional
 • menjadi pakar rujuk dalam bidang masing-masing
3. Kecemerlangan Komunikasi:

 • kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea secara berkesan
 • berupaya memelihara hubungan baik dengan semua pihak
 • komunikasi yang berkesan
4. Kecemerlangan  Potensi:
 • keberkesanan sumbangan terhadap  kejayaan sekolah dalam segala aspek
 • penglibatan yang bermakna
 • mendalami ilmu
 • sentiasa berusaha mengikut potensi diri yang ada
5. Kecemerlangan Pengurusan dan Pentedbiran:
 • pengurusan kelas
 • pengurusan dokumentasi
 • kemahiran sistem fail

No comments:

Post a Comment

Tempah IKLAN anda di sini

IKLAN
IKLAN
IKLAN
IKLAN
Advertise Now!