Thursday, December 15, 2016

Tingkatkan Kesedaran Autisme

Tahukah kita semua bahawa bulan April setiap tahun adalah merupakan Bulan Kesedaran Autisme? Dari segi sejarahnya, inisiatif ini telah dimulakan secara bersama oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan sebuah persatuan kebangsaan autisme di Amerika Syarikat yang telah mengiktiraf bulan ini sebagai satu bulan yang khusus memfokuskan topik autisme semenjak dari tahun 1970 lagi. Senarionya ialah ia telah menjadi satu sambutan di peringkat global dan disambut di mana-mana sahaja di seluruh dunia, termasuklah di negara kita sendiri. Namun bagi sesetengah masyarakat di negara ini, ia mungkin sesuatu yang amat asing dan tidak pernah didengari sama sekali sebelum ini. Namun ketahuilah bahawa kes berkaitan autisme semakin meningkat saban hari dan tahun di serata dunia, termasuklah negara Malaysia.

Berhubung insiden ini, pada tahun 2004, data yang ada di negara maju seperti Amerika Syarikat menunjukkan dalam setiap 10,000 orang kanak-kanak, di antara 1 hingga 20 dari mereka adalah penghidap autisme. Data terkini menunjukkan dalam setiap 1, 000 orang kanak-kanak, antara 2 hingga 7 orang adalah penghidap autisme. Manakala di negara Eropah pula, dalam setiap 1, 000 orang kanak-kanak, 12 orang adalah penghidap autisme. Di negara Malaysia pula, adalah dianggarkan oleh NASOM (Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia di peringkat NGO) bahawa terdapat sekurang-kurangnya 47, 000 orang kanak-kanak yang menghidapi autisme sehingga kini.

Bagi memahami hakikat sebenar, terdapat beberapa perkara dan isu yang berkaitan dengan autisme di sebalik kewujudan bulan April sebagai bulan kesedaran autisme. Apa yang masyarakat perlu miliki ialah tahap kesedaran yang tinggi terhadap autisme, memahami apakah keperluan yang berkaitan yang perlu dikuasai oleh individu autisme, serta mengetahui apa yang boleh mereka lakukan untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan potensi individu yang memiliki ciri-ciri autisme. Mereka juga perlu menyedari bahawa autisme adalah sebahagian daripada kehidupan mereka dan menerima ia sebagai satu anugerah dan kurnia dari Tuhan. Pemahaman yang tepat akan mendorong penerimaan dengan hati terbuka dan menghalang sikap diskriminasi, stigma dan penyisihan dalam masyarakat.

Autisme adalah merupakan sejenis gangguan perkembangan saraf otak yang berlaku di kalangan individu manusia yang bermula seawal usia antara 1 hinggsa 3 tahun dan diklasifikasikan sebagai gangguan neuropsikiatri. Autisme, seperti juga Asperger, adalah sebahagian daripada beberapa gugusan gangguan yang lebik kompleks lagi dikenali sebagai Autisme Spectrum Disorder atau ASD. Gangguan ini telah mula mendapat perhatian dalam dunia sains perubatan sejak pada tahun 1943 apabila seorang pakar psikiatri kanak-kanak dari negara Austria yang dikenali sebagai Leo Kanner telah cuba memberi satu diagnosis dan rawatan terhadap masalah berkaitan perkembangan tingkahlaku dan komunikasi di kalangan pesakit kanak-kanak.

Secara umumnya, autisme ini dapat dikenali berdasarkan kepada beberapa kriteria yang paling utama seperti gangguan pada fungsi komunikasi dan pertuturan serta ada masalah dalam interaksi sosial, memiliki kesukaran dalam mentafsir reaksi emosi, gangguan pemikiran serta memiliki ciri-ciri spektrum tingkahlaku dan perangai yang amat terhad, dan berulang-ulang atau streotype. Mereka akan dianggap sebagai seseorang yang terasing atau hidup dalam dunia mereka yang tersendiri. Seterusnya, di kalangan mereka juga mempunyai tahap atau darjah keterukan yang tersendiri dan berbeza dengan individu lain walaupun masih dalam kategori autisme. Di kalangan mereka, ada yang mempunyai tahap autisme yang teruk, sederhana ataupun ringan. Oleh yang demikian, terdapat di kalangan mereka yang masih boleh bersekolah dan menjadi golongan terpelajar, seterusnya berkerjaya dan juga berkeluarga. Dari segi fizikal pula, mereka tiada sebarang masalah, malah masih kelihatan normal, sama seperti kanak-kanak normal yang lain. Maka itu, masyarakat umum tidak akan nampak wujudnya sebarang kelainan atau kecacatan pada diri mereka.

Keadaan ini pada akhirnya akan menambahkan kerumitan, bukan sahaja kepada penghidap, tetapi juga kepada ibubapa dan keluarga serta anggota masyarakat yang lain. Kerumitan yang ada akan menyebabkan kekeliruan, malah mereka yang tidak memahami akan terus menganggap si penghidap sebagai seorang yang degil, pemalas, lembab dan sebagainya. Seterusnya, ia akan menyebabkan si penghidap terbiar tanpa sebarang usaha untuk dirujuk kepada golongan pakar bagi tujuan rawatan dan intervensi yang sewajarnya. Akhirnya, mereka akan berterusan ketinggalan dalam dunia mereka yang penuh kekeliruan dan keterasingan. Lebih malang apabila mereka mula memasuki alam persekolahan. Ada di antara penghidap yang keliru mengapa mereka perlu pergi ke sekolah. Keadaan menjadi bertambah parah apabila diri mereka turut tidak difahami warga sekolah, tidak diterima dan akhirnya disisihkan.

Di samping itu, isu utama berkaitan autisme setelah memahami ciri-ciri dan keupayaan mereka ialah mengenalpasti segala bentuk keperluan mereka dan seterusnya melaksanakan agar keperluan mereka dapat dicapai. Individu yang memiliki ciri-ciri autisme sebenarnya adalah golongan individu yang mempunyai pelbagai keperluan yang khusus dan tersendiri. Ini bergantung kepada tahap perkembangan dan kesukaran yang mereka miliki. Oleh itu, ibubapa, keluarga dan masyarakat perlu memahami bahawa individu ini juga berhak untuk menerima pelajaran dan latihan yang bersesuaian agar mereka akan menjadi lebih berdikari nanti. Bagi memenuhi keperluan ini, satu kaedah pendidikan yang sistematik untuk mereka perlu diwujudkan, khususnya di peringkat kementerian dan kebangsaan. Memang betul kini telah ada sistem pendidikan khas dalam kementerian, tetapi kesesuaian dan keberkesanannya untuk golongan ini perlu dikaji.

Golongan istimewa dari kategori autisme ini bukan sahaja memerlukan pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan yang mengajar mereka kemahiran untuk berkomunikasi dan bersosial dengan cara yang sepatutnya. Itulah keperluan mereka yang perlu digilap kerana penyakit autisme yang mereka alami amat menyukarkan  mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Namun masalah yang ada ialah apabila sistem persekolahan lebih menumpukan kepada aspek akademik sahaja. Hakikatnya memang itulah matlamat persekolahan sejak dulu lagi, namun kewujudan bahagian pelajaran khas dalam kementerian dan di sekolah boleh dan amat perlu untuk dipertingkatkan lagi bagi memenuhi keperluan golongan individu autisme. Sudahkah kajian keberkesanan pendidikan khas berkaitan autisme ini dilakukan oleh pihak berkaitan dan jika ada apakah hasilnya? Masyarakat, khususnya para ibubapa amat memerlukan hasil dan dapatan kajian seperti itu.

Begitu juga, satu jawatankuasa, agensi atau jabatan di peringkat kementerian dan pemerintah yang berkaitan khusus bagi mengemaskini dan memantau kebajikan bagi individu autisme perlu diwujudkan. Ia boleh bertindak dalam menganalisa keperluan pendidikan dan latihan serta kerjaya, kebajikan, maklumat terkini berkaitan kajian dan penyelidikan serta kemaskini pengkalan data untuk kemaslahatan mereka dapat dilakukan secara sistematik, yang mana ia belum lagi wujud buat masa ini.
 Sumber - IKIM

Monday, December 12, 2016

BANTU KANAK-KANAK AUTISME BERJAYA

Statistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (Nasom) pada 2013 menyatakan setiap seorang daripada 150 kanak-kanak yang dilahirkan di seluruh dunia memiliki gejala autisme.
Daripada jumlah tersebut dianggarkan 47,000 kanak-kanak di Malaysia menghidapnya yang berumur antara enam bulan hingga lewat 20-an.
Dengan statistik tersebut, ibu bapa dinasihatkan agar peka dengan kelakuan anak masing-masing kerana sindrom autisme ini boleh dikesan dan dirawat pada peringkat awal.
Pengarah Early Autism Project Malaysia Sdn. Bhd., Jochebed Isaacs, berkata, 50 peratus kanak-kanak yang menghidap autisme mampu meyaingi rakan sebaya sekiranya mereka diberikan latihan yang mencukupi.
Tambahan lagi, angka tersebut merupakan satu angka yang tinggi, tetapi apa yang menyedihkan hari ini ialah masyarakat di negara ini tidak mengetahui mengenai hal tersebut. 
“Secara umumnya, autisme wujud dalam semua masyarakat tanpa mengira kaum serta juga umur. Disebabkan itulah ibu bapa seharusnya memberikan perhatian kepada perkembangan anak-anak sejak dari kecil lagi. Ini kerana sindrom autisme ini boleh dirawat, namun sekiranya dibiarkan berlarutan sehingga individu tersebut dewasa, keadaan mungkin sudah terlambat. Walaupun sehingga kini sindrom autisme belum ada penawar, tetapi sekurang-kurangnya pengetahuan ibu bapa mengenai sindrom ini dapat memberikan anak-anak autisme harapan baharu,” ujarnya ketika ditemui di pejabatnya di Bangsar, Kuala Lumpur, baru-baru ini.
Mengulas lanjut mengenai perkara tersebut, Jochebed berkata, pihaknya ada menawarkan program Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Applied Behavioral Analysis -ABA) kepada kanak-kanak yang menghidap sindrom autisme.
Beritahunya lagi, program tersebut adalah satu-satunya rawatan berasaskan kajian dan terdapat lebih 1,000 artikel jurnal yang menyokong keberkesanan rawatan ABA ini.
Tuturnya, program ABA tersebut boleh diguna pakai pada semua penghidap autisme tanpa mengira tahap, tetapi mereka akan dikategorikan mengikut tahap kecenderungan masing-masing.
Ini kerana, program tersebut akan dilaksanakan secara individu dan mengikut pendekatan yang berbeza seperti kemahiran kompleks yang akan dipecahkan kepada komponen-komponen kecil, dipasangkan dengan ganjaran, dan diberikan latihan yang mencukupi.
Program ABA ini juga berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip ‘pelaziman operan’ di mana tindakan yang diambil akan memberi kesan kepada tingkah laku yang semakin meningkat.

Mengulas lanjut mengenai program tersebut, Jochebed menjelaskan, ada lapan sebab keberkesanan program ABA iaitu program berciri tersendiri, waktu intensif (35 jam seminggu), pengajaran secara persendirian (1:1), intervensi awal, mulakan dengan kejayaan, pendekatan pembelajaran positif, pengawasan pelbagai tahap, dan program yang komprehensif.
Telah dilaksanakan sejak 10 tahun yang lalu, program ini telah dipraktikkan kepada lebih daripada 300 kanak-kanak autisme dari 30 buah negara seluruh dunia.
Menawarkan perkhidmatan bertaraf dunia, ABA merupakan satu program yang berasal dari Amerika Syarikat dan telah dipraktikkan di negara ini sejak tiga tahun lalu.
Disebabkan itu jugalah sebanyak 65 peratus pelajar EAP telah berjaya ditempatkan di sekolah-sekolah biasa dan melalui program tersebut juga sebanyak 77 peratus kanak-kanak autisme sudah boleh bercakap.
Daripada jumlah tersebut sebanyak 50 peratus kanak-kanak autisme sudah lancar dalam pertuturan manakala selebihnya baru hendak belajar berkomunikasi.
Sehubungan itu sempena ulang tahun yang ke-10, EAP akan menganjurkan EAP Annual Conference 2016 pada 8 Oktober ini di Hotel Vistana Kuala Lumpur.
Bertemakan Perkembangan Pertuturan dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak, pada persidangan itu nanti juga akan dilancarkan The Hope Project.
Yang pasti, penghidap sindrom autisme perlulah diberikan latihan yang berterusan agar masa hadapan mereka cerah.
Pada masa yang sama, ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting dalam usaha memastikan anak-anak mereka dapat hidup seperti kanak-kanak normal yang lain.

Sumber - http://www.autismmalaysia.com/

Friday, December 9, 2016

Rahsia dan keunikan Kanak-kanak Autisme


Sama-sama kita berkongsi ilmu berkaitan dengan autisme dalam link berikutRahsia dan keunikan kanak-kanak autisme agar dapat tingkatkan pengetahuan dalam memberi didikan terbaik buat anak-anak autisme.

Tuesday, December 6, 2016

Kanak-Kanak Autisme Boleh Dirawat

Saturday, December 3, 2016

PESAKIT AUTISME MAMPU BERJAYA JIKA DIRAWAT SEGERA


KUBANG KERIAN, 10 April 2016 – Dunia baru sahaja melewati Hari Kesedaran Autisme ‘World Autism Awareness Day’ yang jatuh pada 2 April setiap tahun dan pelbagai kemajuan teknologi masa kini boleh digunakan untuk mengenali, mendiagnosis, serta menentukan cara rawatan yang betul.
Autisme merupakan penyakit yang melibatkan perkembangan saraf yang mempengaruhi otak di mana gejalanya mulai dikesan seawal usia dua tahun serta mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain dan memberi tindakbalas terhadap dunia luar dengan baik.
Pakar Psikiatri Hospital Universiti Sains Malaysia (USM), Dr. Maruzairi Husain berkata, kanak-kanak yang menunjukkan simptom menghidapi penyakit autisme harus diberi rawatan segera.
“Rawatan awal dikenali ‘Autism Spectrum Disorder’ (ASD) harus diberi secepat mungkin kepada kanak-kanak yang mempunyai petanda awal menghidap autisme bagi membolehkan rawatan susulan dilakukan.
“Ibu bapa yang mempunyai anak kecil yang menunjukkan simptom autisme harus merujuk kepada pakar secepat mungkin bagi membolehkan rawatan khusus diberikan bagi tujuan pemulihan serta memberi rawatan khas kepada kanak-kanak tersebut,” katanya.
Maruzairi berkata, penyakit autisme dapat dirawat sekiranya dapat dikesan awal dan pesakit autisme juga mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya dalam hidup seperti anak-anak lain.“Terdapat anak-anak autisme yang cerdik dan mampu berjaya seperti kanak-kanak biasa kerana mempunyai daya intektual yang tinggi. Namun, ciri-ciri penghidap autisme tetap kekal dalam dirinya sampai bila-bila.
“Pesakit autisme boleh dilatih untuk menjadi baik dengan pelbagai pendekatan iaitu kaedah pemulihan, carakerja, pendidikan, terapi pertuturan dan banyak lagi,” ujarnya lagi.
Tambah Maruzairi, kadar pesakit autisme semakin meningkat di Malaysia akhir-akhir ini dan kajian menunjukkan kemungkinan anak lelaki untuk menghidap autisme adalah empat kali ganda berbanding anak perempuan.
“Terdapat dua ciri-ciri anak yang menghidap autisme iaitu pertama dari segi komunikasi dan interaksi sosial di mana kanak-kanak dalam kategori ini didapati kurang mahir dalam penggunaan bahasa, pertuturan yang berulang serta lemah bahasa badan sementara ciri kedua pula ialah tingkah laku yang berulang dan terhad di mana pesakit dalam kategori ini suka mengulangi sesuatu perbuatan yang sama, melakukan pergerakan yang sama, minat yang terhad dan mempunyai tingkah laku yang terhad,” jelasnya.
Maruzairi berkata, antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak mudah terdedah kepada autisme ialah pengaruh persekitaran dan kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa sendiri.
“Pendedahan secara langsung daripada gajet terhadap kanak-kanak adalah sebahagian faktor yang dikhuatiri penyebab kepada pertambahan kanak-kanak yang berisiko mendapat autisme serta meninggalkan para doktor di bidang ini dalam dilema.
“Biasanya kami akan mengenalpasti tanda-tanda yang menjurus kepada risiko penyakit autisme dan menjalankan rawatan sepatutnya ke atas kanak-kanak tersebut serta memantau perkembangan positif selepas menerima rawatan sebelum dikategorikan sebagai pesakit autisme,” ujarnya lagi.
Katanya, terdapat pelbagai permainan atau hiburan yang boleh didedahkan kepada anak-anak tanpa menggunakan bantuan gajet dan sesi bermain yang terbaik untuk anak-anak apabila ia melibatkan peranan ibu bapa itu sendiri.
Maruzairi turut menyeru para ibu bapa supaya lebih peka terhadap perkembangan tumbesaran anak-anak dan sekiranya melihat sebarang keabnormalan dalam kelakuan tersebut hendaklah segera merujuk kepada pusat rawatan yang berdekatan bagi melakukan ujian tertentu. 

Sumber - https://news.usm.my

Tempah IKLAN anda di sini

IKLAN
IKLAN
IKLAN
IKLAN
Advertise Now!